System Fasadowy Mc Wall

System przeznaczony do projektowania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych.

Ściana osłonowa systemu MC WALL składa się z pionowych słupów i poziomych rygli połączonych ze sobą za pomocą trzpieni  wykonanych ze stali nierdzewnej. 2 łączniki  Ø 6 ze stali nierdzewnej przypadające na jeden węzeł zapewniają bardzo wysoką nośność połączenia słup-rygiel, zarówno w płaszczyźnie oddziaływania parcia wiatru, jak i w płaszczyźnie obciążenia wypełnieniem. Nie koliduje to z możliwością zastosowania tradycyjnych wsporników rygli, bądź mocowania ich tylko za pomocą wkrętów czoła.

Dostępna szeroka gama słupów i rygli dostosowana do wymagań statycznych. Bogata gama listew maskujących pozwala na uzyskanie urozmaiconych efektów wizualnych dla ściany osłonowej.

 

System MC WALL jest podstawą konstrukcji fasadowych MC GLASS – fasady półstrukturalnej wykorzystywany do projektowania konstrukcji fasadowych tworzących od zewnątrz płaską powierzchnię bez widocznych profili aluminiowych. Od zewnątrz widoczne są jedynie wypełnienia szklane oddzielone od siebie szczelinami silikonu konstrukcyjnego. W pakietach szklanych wyprofilowane są specjalne kieszenie i rynny, w które trafiają płytki montażowe, za pomocą których wypełnienia mocowane są do szkieletu ściany osłonowej.

Szerokość wizualna słup – rygiel na obu systemów 55 mm.

Fasada umożliwia uzyskanie różnych wersji wyglądu zewnętrznego, m.in. tzw. poziomej lub pionowej linii.

Szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL, kolory strukturalne, kolory drewnopodobne, anoda i bikolor.

MC WALL /MC GLASS

GŁĘBOKOŚĆ SŁUPÓW  10-326 mm

GŁĘBOKOŚC RYGLI  10-294 mm

GRUBOŚĆ SZKLENIA

MC WALL/MC GLASS

4-59 mm

SZTYWNOŚĆ SŁUPÓW

OD 2,5 – 4092 cm4**

SZTYWNOŚĆ RYGLI

OD 0,9 – 1831,1**

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA

 KLASA AE1300

OBCIĄŻENIE WIATREM

MC WALL – 2600 Pa +- 3900 Pa

MC GLASS – 2000Pa +- 3000 Pa

WODOSZCZELNOŚĆ

MC WALL – KLASA RE1500

MC GLASS – KLASA RE1800

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uf *

MC WALL– Uf od 0,84 W/m2K

MC GLASS – Uf od 0,66 W/m2K

*Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożeń profili oraz grubości wypełnienia.

** Istnieje możliwość stosowania dodatkowych wzmocnień