Nowość – SOEASY HAPI

System tzw. „ukrytego skrzydła” zawiera wszystkie cechy podstawowego rozwiązania SETH, a jednocześnie zapewnia optymalną wizualność dla tego typu rozwiązań. Dodatkową zaletą systemu HAPI jest możliwość szklenia wszystkich grubości szkła za pomocą klipsów szklenia stosowanych w wersji podstawowej bez konieczności zmiany profili skrzydła. Słupek ruchomy dla rozwiązań „ukrytego skrzydła” w wersji minimum ma szerokość wizualną 111 mm.

System „ukrytego skrzydła” jest montowany w budynkach, w których wymagana jest ta sama wizualność kwater za szkleniem stałym i kwater ze skrzydłem okiennym. Okna z ukrytym skrzydłem są również często montowane w fasadach zbudowanych z systemów osłonowych.

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY 88 mm
MAX. GRUBOŚĆ SZKLENIA 63mm
UW ≤ 0,9 W/m2*K
ZŁOŻENIE Z RUCHOMYM SŁUPKIEM 111,5 mm
ZŁOŻENIE RAMA + SKRZYDŁO 83 mm